Vores arbejde


Indsatser for sårbare gravide og småbørnsfamilier

Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om kommuner og fødesteders tilbud til sårbare gravide og småbørnsforældre.

Tidligere opsporing af sårbare gravide og småbørnsfamilier er central for effekten af en indsats. Der er gode erfaringer at hente fra de steder, hvor der er konkrete retningslinjer og forpligtende aftaler om tilbud til sårbare gravide og småbarnsfamilier i fx fødeplaner og sundhedsaftaler.

Det er nogle af resultaterne fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, som SUS har gennemført for Det Obelske Familiefond.

Det Obelske Familiefond ønskede med undersøgelsen at medvirke til at skabe et overblik over omfanget og karakteren af de eksisterende udvidede tilbud på fødesteder og i kommuner målrettet sårbare gravide og småbørnsfamilier. Og at afdække, hvilke behov og udviklingspotentialer jordemødre, sundhedsplejersker og andre fagprofessionelle ser.

På baggrund af undersøgelsen har fonden efterfølgende sat gang i et projekt Til gavn for barnet, der har fokus på fædrenes rolle i sårbare familier.

Periode: September 2013 - juli 2014
Finansieret af: Det Obelske Familiefond
SUS' rolle: SUS har leveret survey, workshop, rapport