Vores arbejde


Implementering og spredning af social IT

Projektet satte fokus på, hvordan kommuner kan understøtte videndeling om social IT og sætte kontinuerlig fokus på arbejdet med social IT gennem lokale task forces.

SUS har inviteret fire kommuner og en region med i et forløb med fokus på  implementering og spredning af social IT til mennesker med handicap, der er tilknyttet kommunens sociale tilbud.

Der var særligt fokus på at skabe et tæt og forpligtende samarbejde på tværs af kommunale forvaltninger og tilbud.

Task force og vidennetværk

I forløbet arbejdede kommuner og region med at skabe de organisatoriske forudsætninger for videndeling og med kontinuerlig fokus på  arbejdet med social IT gennem lokale task forces.

I projektet blev der desuden etableret et tværkommunalt netværk der siden er åbnet op for alle kommuner, der ønsker at videndele om anvendelsen af social IT i forhold til mennesker med funktionsnedsættelser.

Periode: September 2013 - december 2015
Finansieret af: Helsefonden
Samarbejdspartner: Gladsaxe, Gentofte, Rødovre og Ballerup Kommuner samt Region Sjælland.
SUS' rolle: Afsluttende evalueringsrapport, revidering af guiden 'Social IT i kommunen.'