Vores arbejde


Evaluering: Forsøg med hospitalsklovne i børne- og ungepsykiatrien

Danske Hospitalsklovne har i 2016-2021 fået midler til at afprøve hospitalsklovne i børne- ungepsykiatrien. Projektet er finansieret af Den Obelske Familiefond og fra Sundheds- og Ældreministeriet.

SUS har i 2019 gennemført en midvejsevaluering med fokus på:

  • Gør hospitalsklovnene en forskel i psykiatrien?
  • Hvilken værdi skaber de konkret og for hvem?
  • Hvad betyder det for børn, forældre og ansatte, at klovnene går ind i de sociale relationer på afdelingen?

Dokumentation gennem forandringsfortællinger

At bruge klovne i psykiatrien er et innovativt tiltag. Innovative tiltag er kendetegnet ved at der sættes noget nyt i værk, som typisk er under udvikling, samtidig med at man evaluerer. Evalueringens sigte var derfor både at sandsynliggøre, at tiltaget gør en forskel og at bruge evalueringen til at styrke og forbedre praksis.

Evalueringsdesignet blev udviklet i tæt samspil med klovnene, og systematisk arbejde med forandringsfortællinger var en bærende del af dokumentationsarbejdet.

Periode: Marts - september 2019.
Finansieret af: Danske Hospitalsklovne
SUS' rolle: Evaluering.

Vores folk på projektet

Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Projektleder Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Malene Steiniche Kjær

Malene Steiniche Kjær

Chefkonsulent, KaosPilot, master i Idræt og Velfærd Mobil 3147 3402 msk@sus.dk  
Ulrikke Moustgaard

Ulrikke Moustgaard

Kommunikationschef, journalist Mobil 2292 2213 umo@sus.dk  
Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Mobil 6168 7245 sga@sus.dk  
Mathias Bruhn Lohmann

Mathias Bruhn Lohmann

Udviklingschef, antropolog, MSc in Global Development Mobil 5090 1105 mbl@sus.dk