Vores arbejde


Evaluering af Randers krisecenters gårdhave

Fysiske rum og indretninger kan påvirke og understøtte det sociale arbejde for børn og voksnes trivsel og læring. Det er Randers Krisecenters nye gårdhave et eksempel på.

SUS har evalueret ombygningen af gårdhaven. En landskabsarkitekt har forvandlet krisecentrets lille flisebelagte gård til en sanseinspireret gårdhave.

Formålet med ombygningen var at skabe et udendørsrum, hvor kvinder og børn, som ofte er henvist til at blive på krisecentrets område af sikkerhedshensyn, kan få et ‘pusterum’. At skabe et indbydende sted, hvor man har lyst til at være, og som giver mulighed for leg og læring. Der var blandt andet fokus på at skabe forbindelse mellem de indendørs aktivitetsrum og uderummet, at styrke mor-barn-relationen og mulighed for at arbejde med børnenes sansemæssige udvikling og trivsel.

Evalueringen viser, at det er lykkedes. Evalueringen er også et eksempel på, hvordan man systematisk kan bruge fortællinger om forandring til at evaluere en indsats og samtidig skabe refleksion, der understøtter de forskelle, man gerne vil gøre med indsatsen.

Periode: 2018
Finansieret af: Randers Krisecenter.
SUS' rolle: Forandringsfortællinger og evalueringsrapport.