Vores arbejde


Evaluering af IBG – Interaktiv Borgerguide

Softwarevirksomheden IBG Proreact har  i samarbejde med en række botilbud udviklet en interaktiv kommunikationsplatform IBG til bo- og dagtilbud for mennesker med funktionshæmning.

Proreact har bedt SUS undersøge, hvordan den interaktive borgerguide påvirker livet på ca. 100 bo- og dagtilbud, der bruger IBG’en i det pædagogiske arbejde.

I en spørgeskemaundersøgelse spurgte vi 172 ledere og medarbejdere, hvilken værdi de oplever IBG’en giver i forhold til kvalitet i ydelsen, effektivisering og borgerens selvhjulpenhed.

Giver værdi i hverdagen

Evalueringen viser, at IBG’en spiller positivt ind på alle tre parametre.

Respondenterne oplever bl.a. :

  • øget forudsigelighed og tryghed for borgerne i hverdagen
  • forbedret livskvalitet
  • forbedring af arbejdsgange og planlægning på tilbuddet
  • mindsket tidsforbrug på en række administrative opgaver
  • øget selvhjulpenhed hos borgerne i forhold til informationer om fx, hvem der er på arbejde og kommende aktiviteter.

Evalueringen viser også, at brugen af IBG’en gør mange borgere mere motiverede for at bruge andre digitale redskaber som fx iPads.

Periode: Efterår 2016
Finansieret af: Proreact
SUS' rolle: Evaluering: Spørgeskemaundersøgelse og rapport.