Vores arbejde


Erfaringsopsamling fra Alzheimerforeningens projekt Tid til at være ung

Hvilket udbytte har børn og unge (13-29 år) af at deltage i en sorggruppe, hvor de kan dele erfaringer, oplevelser og bekymringer ved at have en forælder med demens?

Alzheimerforeningen har med støtte fra VELUX Fonden etableret pilotprojektet ‘Tid til at være ung’. Som en del af projektet etablerer foreningen sorggrupper for børn og unge i Region Syddanmark og Region Hovedstaden. Grupperne, som ledes af en demensfaglig rådgiver og en psykoterapeut, skal give de unge redskaber til at mestre deres situation i et netværk med andre i samme situation.

Alzheimerforeningen har bedt SUS gennemføre en erfaringsopsamling fra tre sorggruppeforløb, der kører i perioden november 2015-april 2017.

Erfaringsopsamling og anbefalinger

Erfaringsopsamlingen beskriver gruppernes forløb, deltagernes udbytte af grupperne, samt hvordan gruppelederne sammen med Alzheimerforeningen har udviklet og gennemført sorggruppeforløbet.

Erfaringsmæssigt tager udsatte grupper af børn og unge sjældent imod tilbud om sorggrupper. Derfor ønsker Alzheimerforeningen også at opnå erfaringer med rekruttering af målgruppen.

På baggrund af pilotprojektet og erfaringsopsamlingen vil Alzheimerforeningen udarbejde anbefalinger for fremtidige sorggruppeforløb.

Periode: Juni 2015 - juni 2017.
Finansieret af: Alzheimerforeningen.
SUS' rolle: Sparringsmøder med fokus på Alzheimerforeningens indsamling af data, herunder udformning og behandling af spørgeskemaer, sorggruppernes forløb samt tilrettelæggelse af interview med unge og gruppeledere. Erfaringsopsamling.

Vores folk på projektet

Birgitte Bækgaard Brasch

Birgitte Bækgaard Brasch

Chefkonsulent, cand.comm. i kommunikation og pædagogik Projektleder Mobil 7199 5487 bbb@sus.dk  
Signe Groth Andersson

Signe Groth Andersson

Chefkonsulent, M.sc. i social work, socialrådgiver Mobil 6168 7245 sga@sus.dk