Vores arbejde


Energi til hinanden

Relationel velfærd i uddannelses- og jobindsatsen for sårbare unge i Esbjerg.

I Esbjerg Kommune mangler små og mellemstore virksomheder kvalificeret arbejdskraft. Samtidig står en gruppe unge i kommunen på kanten i forhold til job og uddannelse. Esbjerg Kommune, Den Sociale Kapitalfond, SUS og Lauritzen Fonden er gået sammen om et målrettet udviklingsforløb – Energi til Hinanden.

Energi til hinanden er et udviklingsforløb for og med tre aktører: Lokale unge 16-27 år, berørt af sårbarhed, lokale virksomheder og Esbjerg Jobcenter. Den overordnede tanke er, at det er nødvendigt at opkvalificere og paratgøre både de unge og virksomhederne. Og jo før virksomhed og ung matches i udviklingsforløbet, desto større succesrate.

Virksomhedernes udvikling foregår i sociale acceleratorforløb forestået af Den Sociale Kapitalfond. Vindmøllehuset under Esbjerg Jobcenter er en ny ungeenhed og er omdrejningspunktet for de unges udvikling.

Socialt Udviklingscenter SUS indgår med det formål at bidrage til udviklingen af en ny tilgang i ungeindsatsen i Vindmøllen. En tilgang, der kobler en målrettet uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats med tankesættet og de bærende principper i relationel velfærd. SUS forestår uddannelse af og sparring med medarbejderne i Vindmøllen, bistand til konceptudvikling samt bidrag til den løbende opsamling og evaluering af indsatsen.

Periode: November 2019 - udgangen af 2021
Finansieret af: Lauritzen Fonden
Samarbejdspartner: Den Sociale Kapitalfond, Esbjerg Kommune, virksomheder og unge i Esbjerg.
SUS' rolle: Uddannelse og sparring til medarbejdere i relationel velfærd, bidrag til konceptudvikling, opsamling og evaluering af ungeindsatsen.
Relationel velfærd

Vores folk på projektet

Mathias Bruhn Lohmann

Mathias Bruhn Lohmann

Udviklingschef, antropolog, MSc in Global Development Projektleder Mobil 5090 1105 mbl@sus.dk  
Anna Helene Mollerup

Anna Helene Mollerup

Vicedirektør, cand.scient.pol Mobil 2548 9017 ahm@sus.dk  

Andre relevante projekter