Vores arbejde


Early Literacy – bedre støtte til tidlig socioemotionel udvikling og dannelse

Socialt Udviklingscenter SUS og Egmont Fonden samarbejder om at afdække, forbedre og sprede indsatser, som understøtter tidlig social interaktion, kommunikativ og sproglig udvikling hos småbørn i familier med begrænsede ressourcer.

At få støtte af nære omsorgspersoner til at udtrykke sig, interagere socialt og kommunikere verbalt i de første leveår er afgørende for, at børn trives, udvikler sig positivt og klarer sig senere i livet.

Blandt andet pga. manglende input fra det nære læringsmiljø er børn i udsatte familier ulige stillet, når det gælder tidlig socioemotionel udvikling, kommunikativ og sproglig støtte. De kan derfor være i risiko for at sakke uopretteligt bagud tidligt i livet. Uligheden opdages typisk, når barnet begynder i skole – og den varer ved.

SUS og Egmont Fonden har søsat et initiativ, som skal afdække, forbedre og sprede indsatser, der understøtter tidlig socioemotionel, sproglig og dannelsesmæssig udvikling, hos børn i familier med begrænsede ressourcer. Det handler om at skabe det bedste afsæt for barnets trivsel og adgang til deltagelse på sigt, og om at understøtte den sproglige og kommunikative udvikling, der sker, inden barnet begynder i skole, og som er fundamentet for at lære at læse og skrive.

Tidlig interaktion og kommunikation, og den erfaring og udvikling det skaber hos det lille barn, er grundlaget for, at lære, opnå viden, dannelse og selvforståelse. Det hænger tæt sammen med barnets muligheder for deltagelse i fællesskabet senere hen.

Periode: August 2019 - juni 2021
Finansieret af: Egmont Fonden
Samarbejdspartner: Fagfolk og nøgleaktører på feltet samt småbørnsfamilier
SUS' rolle: Kortlægning af danske og udenlandske indsatser om småbørns tidlige literacy. udvikling. Involvering af småbørnsfamilier og nøgelaktører. Anbefalinger og ideer til at nytænke og videreudvikle indsatser.
Forebyggelse

Vores folk på projektet

Anna Helene Mollerup

Anna Helene Mollerup

Vicedirektør, cand.scient.pol Projektleder Mobil 2548 9017 ahm@sus.dk