Vores arbejde


Digitale, inkluderende fællesskaber

Otte skoler har udviklet og afprøvet digitale løsninger til at skabe inkluderende fællesskaber i skolen – fagligt og socialt.

Flere børn med støttebehov skal inkluderes  i folkeskolen, og det kan give udfordringer for både elever og lærere. Teknologi kan være en del af løsningen. Teknologi kan gøre børn mere selvhjulpne, givet øget selvtillid og færre konflikter. Det viser erfaringerne fra projekt Digitale, inkluderende fællesskaber.

Lærere og pædagoger fra otte skoler har i projektet brugt forskellige teknologier som apps, tablets, virtual reality, robotter og 360 kamera til at udvikle og afprøve digitale, inkluderende løsninger i undervisningen.

Nye muligheder for deltagelse

Erfaringerne fra projektet er:

  • Teknologi kan skabe nye muligheder for at deltage fagligt og socialt. Fx kan video, lyd og billede og mulighed for gentagelse gøre det nemmere at forstå faglige opgaver eller sociale situationer.
  • Teknologi kan hindre situationer, der skaber eksklusion. Teknologi kan bruges til at understøtte undervisningsparathed ved at gøre elever mere selvstændige.
  • Teknologi kan frigive ressourcer for lærere og pædagoger i undervisningen. Man kan bruge teknologi til at rammesætte eller kommunikere opgaver, så læreren får mere plads til at hjælpe med det faglige – frem for at give instruktioner om, hvad eleverne skal gøre.

Erfaringerne fra projektet skal bredes ud til lærere over hele landet. Det skal hjemmesiden inkludigi.dk hjælpe med. Siden samler viden fra projektet og materialer, der kan inspirere til at bruge teknologi i undervisningen.

Periode: Juli 2016 - juni 2018
Finansieret af: Den A.P. Møllerske Støttefond
Samarbejdspartner: Lærere, inklusionsvejledere og elever fra otte skoler i Gentofte, Vordingborg, Lejre, Kolding og Billund Kommuner samt Unges Uddannelsescenter
SUS' rolle: Kompetenceudvikling af lærere og inklusionsvejledere, metodeudvikling, udvikling af undervisningsmateriale, videndelingsseminarer og udviklingsworkshops, konference.