Vores arbejde


De små børns Bornholm – forprojekt

Bornholms Regionskommune har sat gang i ’De små børns Bornholm’; et forprojekt, der skal bane vejen for en længerevarende indsats for at forbedre børns livschancer. SUS bidrager til kortlægningen.

Børn på Bornholm vokser hyppigere op med en sårbar familiebaggrund sammenlignet med børn i Danmark generelt. Bornholm Regionskommune ønsker med De små børns Bornholm at iværksætte et ambitiøst 8-årigt initiativ for at give børn og familier en særlig fokuseret støtte i de tidlige år for at give alle børn på øen de bedst mulige livschancer og det bedst mulige afsæt for videre læring, udvikling og trivsel.

Under initiativet vil man afsøge, udvikle, afprøve, evaluere og skabe læring om virksomme tiltag og metoder, målrettet de første 1000 dage af et barns liv.
Forprojekt skal bane vej for stor skala-initiativ

Indledningsvist er der iværksat et 1-årigt forprojekt. Her udvælges metoder, udvikles og fastlægges indsatser, som skal prototypetestes ud fra viden om, hvad der bedst muligt tilgodeser målet med at forbedre alle børns livschancer. Ligesom det skal undersøges, hvordan en praktisk implementering er mulig på Bornholm for at sikre det bedst mulige afsæt for et stort fuld skala-initiativ på Bornholm. Ambitionen er efterfølgende at kunne skalere og overføre erfaringerne til andre danske kommuner.

Borgerlab med familiefortællinger

Et borgerlab kickstartede indsatsen. Et stort tværfagligt team af ansatte, studerende, frivillige m.fl. besøgte 40 bornholmske småbørnsfamilier for at indsamle fortællinger om udfordringer og potentialer i at skabe bedre vilkår for småbørn og familier på øen. SUS stod for design af borgerlab’et. Læs familiernes fortællinger på projektets hjemmeside – og hør om borgerlab’et i videoen herunder.

Periode: August 2018- august 2019
Finansieret af: Egmont Fonden
Samarbejdspartner: Bornholms Regionskommune, Danmarks Evalueringsinstitut EVA, SAS Institute
SUS' rolle: Design og gennemførsel af et social lab i for-projektet: En komprimeret udviklingsproces med indsamling af historier og perspektiver på udfordringerne set fra børn og familiers egne synsvinkler, analyse, ideudvikling og prototypetest af nye tiltag i tæt samarbejde med partnere, aktører og fagligheder på tværs af kommune, civilsamfund og målgruppe.
Social innovation

Vores folk på projektet

Anna Helene Mollerup

Anna Helene Mollerup

Vicedirektør, cand.scient.pol Projektleder Mobil 2548 9017 ahm@sus.dk  
Mathias Bruhn Lohmann

Mathias Bruhn Lohmann

Udviklingschef, antropolog, MSc in Global Development Mobil 5090 1105 mbl@sus.dk