Vores arbejde


Boligliv i balance

Projekt Boligliv i balance er på jagt efter forandringskraften i udsatte boligområder. SUS har fokus på det sociale perspektiv.

Hvad nu, hvis, hvis drift og udvikling af boligområderne blev vejen ind på arbejdsmarkedet for socialt udsatte?

Hvad nu, hvis alle foregående led i institutionskæden blev belønnet, hver gang et barn kom videre på næste trin?

Hvad nu, hvis forældre kunne hjælpe hinanden med at være gode forældre?

Sådan lyder nogle af ideerne i et digitalt inspirationskatalog fra Realdania, som SUS har været med til at udvikle.

Fysisk, organisatorisk og socialt

Med projektet Boligliv i balance ønskede Realdania at afsøge forandringskraften i udsatte boligområder.

Tre rådgiverteams med forskellige faglige specialer undersøgte med afsæt i Vollsmose i Odense og Værebro Park i Gladsaxe det komplekse samspil mellem boligområdernes fysiske, sociale og organisatoriske vilkår.

SUS var ansvarlig for det rådgiverteam, der havde fokus på det sociale perspektiv.

De tre teams arbejdede både i dybden med deres eget fagområde og inspirerede hinanden i udviklingen af 31 ideer og 6 scenarier, som præsenteres i et idekatalog.

Håbet er, at ideerne kan inspirere politikere, kommuner, boligorganisationer, afdelingsbestyrelser og beboere til nytænkning. Og blive afsæt for en øget fælles indsats for at skabe varig positiv udvikling i udsatte boligområder.

Periode: Marts - december 2015
Finansieret af: Realdania i samarbejde med Gladsaxe og Odense Kommuner samt boligorganisationerne Gladsaxe Almennyttige Boligselskab - DAB, Fyns Almennyttige Boligselskab - FAB og Civica.
Samarbejdspartner: Social+, Giv Rum, Kenneth Balfelt Team, Acelab, Boliglaboratoriet, Troels Schultz Larsen og Kristian Delica fra RUC
SUS' rolle: SUS har leveret Idekatalog med forslag til løsninger. Konkretisering af udvalgte forslag i Vollsmose og Værebro Park. Inspirationsoplæg, præsentationer og workshops lokalt.