Vores arbejde


Børnenes Hus i Helsingør

Børnenes Hus i Helsingør skal være et samlende sted, der arbejder for og med børn; deres trivsel, udvikling, dannelse og deres adgang til fællesskaber med andre børn. Huset er stillet til rådighed af kommunen, og stedet skal udvikles og drives af civilsamfundsorganisationer i Helsingør.

Aktørkredsen omkring Børnenes Hus har taget en række indledende initiativer omkring huset, og nu skal interesserede civile stemmer, foreninger og grupperinger have indflydelse og ejerskab på husets organisering og aktiviteter. Lauritzen Fonden støtter udvikling af Børnenes Hus i Helsingør og bedt SUS om at understøtte udviklingsprocessen.

Periode: Februar 2019 - maj 2019
Finansieret af: Lauritzen Fonden
Samarbejdspartner: Frivilligcenter Helsingør, Lauritzen Fonden og initiativgruppe til Familiehuset Helsingør
SUS' rolle: Procesudvikler i samarbejde med Lauritzen Fonden og Helsingør Frivilligcenter. Sparringspartnere. Facilitere og lede processerne og udfærdige opsamlingsnotater.
Involvering

Vores folk på projektet

Sussi Maack

Sussi Maack

Chefkonsulent, cand.scient.soc Projektleder Mobil 2680 1268 sma@sus.dk  
Anna Helene Mollerup

Anna Helene Mollerup

Vicedirektør, cand.scient.pol Mobil 2548 9017 ahm@sus.dk