Vores arbejde


BINDEKS måler brugerindflydelsen

Må man drikke i opholdsstuen? Er beboerne med til at beslutte, når der skal ansættes personale? Hvem bestemmer, om der er frikadeller eller omelet til aftensmad? BINDEKS giver et øjebliksbillede af, hvordan det står til med brugerindflydelsen på sociale botilbud.

Et dokumentationsredskab

BINDEKS er et elektronisk spørgeskema, der kan måle og vise, hvordan henholdsvis beboere, medarbejdere og ledere oplever brugerindflydelsen på stedet på en række områder som fx husregler, aktiviteter, personale, støtte, mad og medicin.

Den viden, der samles ind, kan bruges til at sætte gang i en snak om at udvikle brugerindflydelsen på stedet. BINDEKS skaber ikke i sig selv udvikling, men giver viden, der er nødvendig for at sætte målrettet udvikling i gang. Indekset er på den måde et dokumentationsredskab.

Hjemløse som superbrugere

SUS og de hjemløses landsorganisation SAND har uddannet en lille gruppe ’superbrugere’ fra SAND. De fungerer som ambassadører ude på bostederne ved at gøre opmærksom på redskabet, og hvad man kan bruge det til.

Involvering