Vores arbejde


Aalborg AKTIV

“Hos Aalborg AKTIV er drømme og potentialer i fokus. Sammen med borgeren tilrettelægger vi et forløb som bygger bro mellem drømme og muligheder.”

Aalborg AKTIV er en innovativ, tværgående enhed i Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapafdeling, som hjælper borgere på social pension med at forfølge deres drømme om meningsfuld beskæftigelse.

Det er et nyt tiltag, og Aalborg AKTIV ønsker at beskrive, formidle og dokumentere det, de gør, i en form som afspejler de bærende værdier i tilbuddet. Derfor har de bedt SUS om hjælp til at beskrive Aalborg AKTIV som model og til at udvikle deres dokumentationsarbejde.

Model og dokumentation

Processen blev indledt med en værdiworkshop hvor Aalborg AKTIVs brugere blev inviteret til at kortlægge, hvad der er vigtigt for dem på vejen mod at forfølge drømmen om et tilfredsstillende arbejdsliv – og hvad Aalborg AKTIV skal være god til for at være hjælpsom.

Med det som input har Aalborg AKTIVs medarbejdere arbejdet med at beskrive ’Aalborg AKTIV-modellen’ og med at udvikle dokumentationsredskaber, som giver mening – både i forhold til målene og i samarbejdet med borgerne.

Modelbeskrivelsen og dokumentationsredskaberne er udviklet nedefra og indefra af medarbejderne selv, men med afsæt i de redskaber og systemer, der allerede findes i kommunen. Det giver ejerskab og læring – både i processen og i det efterfølgende dokumentationsarbejde.

Forandringsfortællinger

I forbindelse med den nye dokumentationsmodel samarbejder SUS og Aalborg Aktiv om at bruge forandringsfortællinger som kilde til evaluering og læring.

Medarbejderne indsamler forandringsfortællinger efter metodikken i Most Significant Change (MSC).

Fortællingerne analyseres efterfølgende sammen med borgerne selv og sammen med samarbejdspartnere. Målet er sat skabe viden om, hvad der forandrer sig i brugernes liv, når de samarbejder med Aalborg AKTIV, og hvad der får den forandring til at ske.

Læs læringsrapport fra projektet

Periode: November 2017 - 2020
Finansieret af: Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapafdelingen.
Samarbejdspartner: Aalborg AKTIV, Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapafdeling.
SUS' rolle: Procesfacilitering. Sparring til modeludvikling. Workshops med brugere. Undervisnings og sparring om forandringsfortællinger.
Involvering