Events


Webinar om udviklingsforløb med afsæt i recovery-orienteret rehabilitering (FULDT)
12.06.2020 Kl. 09.00 - 11.00 Online

Webinar om udviklingsforløb med afsæt i recovery-orienteret rehabilitering (FULDT)

OBS! Webinaret er overtegnet

Socialstyrelsen tilbyder støtte til at udvikle kvaliteten i indsatsen i socialpsykiatrien. Den 12. juni 2020 inviterer Socialstyrelsen til webinar om muligheden for et gratis udviklingsforløb med afsæt i recovery-orienteret rehabilitering. Hør om indhold og rammer og om andres erfaringer med forløbet.

Webinaret henvender sig til ledere, fagpersoner og borgere i socialpsykiatriske tilbud eller kommunale enheder, som kunne have lyst til at deltage i et udviklingforløb og gerne vil høre mere om, hvad det handler om.

Tid

Den 12. juni kl. 9-11.

Program

 • Velkomst
  v/Sofie Sandager, Implement Consulting Group
 • Rejsen gennem et udviklingsforløb: Fakta, proces og status
  v/Aleksander Marzec Petersen og Rune Løgstrup, Socialstyrelsen
 • Fagligt oplæg om recovery-orienteret rehabilitering
  v/ Marianne Træbing Secher, VIA University College
 • Gruppedialog og fælles opsamling
 • Live interview med to ledere fra igangværende udviklingsforløb
  v/Christian Tauby-Theill, Socialt Udviklingscenter SUS
 • Spørgsmål fra deltagere og opsamling
  v/Marianne Træbing Secher, VIA University College
 • Afslutning og tak for i dag

Praktisk

Webinaret afvikles via Zoom. Nærmere oplysninger følger ved tilmelding.

Pris

Det er gratis at deltage.

Tilmelding

Skriv en mail til ktc@sus.dk for at tilmelde dig, så sender vi dig et link til mødet og nærmere info. Tilmeldingsfrist 10. juni 2020.

Webinaret arrangeres i samarbejde med Implement Consulting Group, VIA University College, Københavns Professionshøjskole og Socialt Udviklingscenter SUS.


Om Socialstyrelsens udviklingsforløb
Antallet af borgere, der har behov for socialpsykiatrisk støtte, er vokset de senere år. Det skaber et øget fokus på, hvordan kvaliteten i tilbuddene kan styrkes, så flere borgere kan hjælpes til at komme sig. Socialstyrelsen har derfor sat gang i en række initiativer, der skal støtte socialpsykiatrien. Et af initiativerne er et udgående team, der tilbyder målrettede rådgivnings- og udviklingsforløb med sigte på at styrke kvaliteten i de socialpsykiatriske tilbud. Rådgivningen bygger på viden om recovery-orienterede og rehabiliterende indsatser.
Læs mere om muligheden for at få støtte til at styrke kvaliteten i indsatsen.