Events


Webinar: Brugere som medskabere – giver det bedre sociale løsninger og hvad kræver det? 
05.05.2021 Kl. 13.00 - 14.00 Online

Webinar: Brugere som medskabere – giver det bedre sociale løsninger og hvad kræver det? 

Hør om SUS’ erfaringer med at involvere brugere som erfaringseksperter i udviklingen af sociale løsninger. Og deltag i udforskningen af, hvordan brugerinddragelse skaber værdi, og hvor fokus skal ligge fremover.

Til webinaret har vi inviteret to af vores centrale af samarbejdspartnere til dialog om værdien af brugerinvolvering: Giver det bedre løsninger og hvad kræver det?

Program

Velkommen

Kort om SUS’ grundprincipper og overordnede faser i involveringsprocesser / ved Anna Mollerup, chefkonsulent og Sussi Maack, chefkonsulent, SUS

  • At gå fra den enkeltes fortælling til samskabt kollektiv viden om udfordringer og potentialer
  • At skabe rum for at levede erfaringer bliver vigtige og synlige og indgår på lige fod med andre typer viden fra bl.a. praksis og forskning.
  • Værtskab, magt og etik

Værdien af at involvere erfaringseksperter

Sine Egede, chef for socialområdet, Bikubenfonden – om at insistere på, at tidligere anbragte unge har central viden i forhold til at skabe bedre overgange fra anbringelse til eget hjem.

Vibe Klarup, direktør Hjem Til Alle alliancen – om at skabe et stærkt ungeperspektiv i hjemløsedebatten.

Q&A

Afrunding – hvordan kommer vi videre?

Hvorfor?

På socialområdet er der stort fokus på at sikre, at borgere inddrages i egen sag – den enkelte skal høres, og indsatser tilpasses individuelle behov. I udviklingen af nye sociale løsninger indgår brugere ofte via interviews, fokusgrupper, brugerpaneler og lignende, hvor de spørges til deres erfaringer og bliver bedt om at give feedback eller råd til løsninger.

Men dem, ‘der er udsat for løsningerne’, er sjældent med til at definere udgangspunktet for, hvad der skal fokuseres på og spørges til i udviklingsprocessen. Og de er sjældent med hele vejen som medskabere af nye måder at tackle velfærdssamfundets udfordringer på og i udformningen af nye typer tilbud og indsatser.

Derfor mister vi vigtig viden, som kan være nøglen til langt mere effektive indsatser.

I SUS eksperimenterer vi med at skabe rammer for samarbejde med mennesker med levede erfaringer, når vi udvikler og afprøver nye sociale løsninger. Så brugerne bliver aktive deltagere og medskabere, fremfor blot at blive spurgt til råds eller give input. Vi kalder dem erfaringseksperter.

Det praktiske

Tid: 5. maj kl. 13-14.

Webinaret holdes via Zoom. Deltagelse er gratis. Tilmeld dig herunder, du modtager et link til webinaret på dagen.

Webinaret er interaktivt, som deltager inviteres du til at give input og bidrage aktivt.

Download SUS’ metodepublikation Unge som erfaringseksperter – inspiration til involvering og samskabelse (2020)