Events


Webinar: Bøger og læselyst hos små børn:  Hvorfor er det meget mere end ’nice to’?
02.06.2021 Kl. 10.00 - 10.50 Online

Webinar: Bøger og læselyst hos små børn: Hvorfor er det meget mere end ’nice to’?

Præsentation af ny rapport og paneldebat med Anne Sophia Hermansen, Rachel Röst og Sofie Plenge

Rundt om i landet findes mange velfungerende initiativer, der understøtter små børns sprog, kommunikation, dannelse og læselyst. Men en ny rapport fra Socialt Udviklingscenter SUS viser, at vi samlet set ikke er gode nok til at arbejde systematisk på at udligne den ulighed, som følger med tidlige sproglige vanskeligheder.

Når børn starter ud i livet med et lille sprog, er de socialt og læringsmæssigt dårligere stillet. Børn med tidlige sproglige vanskeligheder klarer sig dårligere ved folkeskolens afgangsprøve end andre børn, trives socialt dårligere i skolen og rammes oftere af psykosociale problemstillinger.

Sprog kommer ikke med bøger alene, men bøger kan have en vigtig betydning. Desværre har langtfra alle små børn adgang til bøger og mulighed for at få læst højt derhjemme.

Vi præsenterer rapporten Bøger og læselyst hos små børn  og sætter små børns adgang til og gavn af bøger og litteratur som grundlag for styrket livsduelighed til debat. Panelet består af:

Anne Sophia Hermansen, kulturkommentator og debattør, mag.art. i litteraturhistorie.

Rachel Röst, stifter af Læs for Livet, forfatter og litteraturformidler.

Sofie Plenge, kultur- og sundhedsdirektør, Vejle Kommune, formand for Kultur- og Fritidsnetværket i Børne- og Kulturchefforeningen.

Dagens program

Velkomst v. Vibeke Normann Andersen, direktør i Socialt Udviklingscenter SUS.

Kort præsentation af rapporten: Sprog og læselyst hos små børnkortlægning af danske initiativer, udfordringer og uudnyttede potentialer v. Socialt Udviklingscenter SUS.

Paneldebat: Hvad er det med de bøger, og hvordan kan vi styrke arbejdet med bøger, læselyst og litteratur på småbørnsområdet? Vibeke Normann Andersen er moderator.

Tak for i dag

Praktisk

Webinaret afvikles den 2. juni kl. 10-10.50 via platformen Vimeo.

Deltagelse er gratis. Tilmeld dig nedenfor, så modtager du et link til deltagelse dagen før.

Download rapporten Bøger og læselyst hos små børn. Rapporten er udgivet med støtte fra Egmont Fonden.