Events


Konference: Recovery, borgerperspektiver og virksomme tilgange til øget trivsel og færre konflikter på botilbud og boformer for hjemløse
05.11.2020 Kl. 09.00 - 14.00 Online

Konference: Recovery, borgerperspektiver og virksomme tilgange til øget trivsel og færre konflikter på botilbud og boformer for hjemløse

Konferencen sætter fokus på viden og erfaringer efter tre år med De nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse.

Programmet stiller skarpt på recovery-orientering og det betydningsfulde i at have øje for borgerens situation og perspektiver. Ledere og medarbejdere fra botilbud fortæller om deres erfaringer med at fremme tryghed og trivsel for både borgere og medarbejdere. Det bliver også muligt at høre om faglige metoder. Centrale aktører diskuterer i en paneldebat, hvordan trivsel og tryghed styrkes og fastholdes i årene frem.

Program

09.00-09.05
Velkommen v/Socialstyrelsen

09.05-09.15
Præsentation af programmet v/Bille Sterll, journalist, konferencier

09.15-09.35
Sofasamtale med borgere – hvad fremmer trivsel og muligheden for at komme sig?

09.35-10.25
At understøtte recovery og forebygge vold – perspektiver og erfaringer fra England v/ Mike Slade, professor of Mental Health Recovery and Social Inclusion, Nottingham University

På det sociale område og i psykiatrien er der stigende fokus på, hvordan man med afsæt i borgerens eget perspektiv kan støtte ham eller hende i at opnå et godt liv – uanset symptomer Det gælder også, når det handler om at forebygge voldsomme episoder. Her flytter vi blandt andet fokus fra traditionelle måder at håndtere risiko på over mod mere personorienterede planer, som tager afsæt i den enkelte borger. Det stiller krav om nye kompetencer hos medarbejderne. Mike Slade fortæller om, hvordan recovery-orientering kan understøtte dette med afsæt i CHIME (Connectedness, Hope, Identity, Meaning, Empowerment) gennem den såkaldte REFOCUS-tilgang.

10.25-10.40 Pause

10.40-11.45
Erfaringer med at fremme tryghed og trivsel på botilbud og boformer for hjemløse – oplæg og spørgsmål til Sønderskovhjemmet og Sølyst.

Sønderskovhjemmet ved Nykøbing Falster er et midlertidigt hjem for hjemløse mænd med særlige sociale problemer. Hør om tilbuddets praktiske erfaringer og effekt af at øge trivsel og tryghed gennem arbejdet med de nationale retningslinjer. Sønderskovhjemmet er særligt optaget af værdien af borgerinddragelse i arbejdet med at styrke voldsforebyggelse.

Hjemløseindsatsen Sølyst i Horsens Kommune fortæller om deres erfaringer med at udvikle en forebyggelsesplan, der kombineres med risikovurderingsredskabet BVC (Brøset Violence Checklist).

11.45- 12.30 Frokostpause

12.30 -13.15
LA2 v/Trine Uhrskov, psykolog, Sopra 
LA2 er en recovery-orienteret metode til at forebygge voldsomme episoder og fremme trivsel på botilbud. I oplægget bliver du blandt andet præsenteret for grundtankerne i LA2 og får konkrete redskaber og eksempler på, hvordan de kan bruges. LA2 er udviklet af Sopra for Socialstyrelsen og er gratis tilgængelig på nettet.

13.15-13.25 Pause

13.25-13.55
Udfordringer og fokus for at skabe tryghed og trivsel i de kommende år.
Paneldebat ved Kristian Bennedsen, næstformand i SIND, Louise Boye Larsen, socialfaglig konsulent i Socialpædagogerne og Tina Levysohn, chefkonsulent i KL

Hvad skal vi satse på i de kommende år? Hvad er det vigtigste at bygge videre på – og hvor skal vi særligt have vores opmærksomhed?

13.55 -14.00
Afrunding og tak for i dag v/Socialstyrelsen

Det praktiske

Konferencen henvender sig til ledere, medarbejdere og borgere i sociale tilbud. Konferencen afvikles online, du får tilsendt en link til deltagelse to dage før konfererencen.

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig. Tilmeldingsfrist 28. oktober.

Hent programmet som pdf

Konferencen arrangeres i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS og  Implement Consulting Group.