Events


Temamøde: Tryghed og trivsel på botilbud (Århus)
19.11.2018 Kl. 00.00 - 00.00 150.00kr. VIA University College, Ceresbyen 24, Århus C

Temamøde: Tryghed og trivsel på botilbud (Århus)

Socialstyrelsen inviterer til temamøde om de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse.

På temamødet vil du blive præsenteret for de nationale retningslinjer. Du vil også høre om nogle af de metoder og tilgange, som har vist sig virksomme i det voldsforebyggende arbejde med fokus på samarbejdet med borgerne, samt om hvordan I søger et indsatsforløb, hvor I får mulighed for at arbejde med at styrke trygheden og trivslen for både borgere og medarbejdere i jeres tilbud.

Program

13.00 – 13.10
Velkomst v/ Socialstyrelsen 

13.10 – 13.45
Introduktion til de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse
v/ Socialstyrelsen

Formålet med retningslinjerne er at fremme trivsel og tryghed for borgere og medarbejdere og derved nedbringe antallet af voldsomme episoder. Retningslinjerne har både et socialfagligt perspektiv og et arbejdsmiljøperspektiv, de kan anvendes af forvaltninger samt af kommunale, regionale og private sociale tilbud.

13.45 – 14.05
Faglige metoder og tilgange, der virker voldsforebyggende – med fokus på samarbejdet med borgeren
v/ Socialt Udviklingscenter SUS

Faglige metoder og tilgange handler i høj grad om relationer og kommunikation, og om den måde borgeren bliver mødt på og lyttet til. Faglige metoder, der understøtter dialogen med borgeren og samtidig giver medarbejderne en god systematik i samarbejdet, er fx LA2, FIT og Mestringsskema. Metoder som disse medvirker til at skabe trivsel for borgerne og dermed også et godt og trygt arbejdsmiljø. Risikofaktorerne bliver dermed lettere synlige, der opnås læring undervejs, og det bliver muligt at forebygge voldsomme episoder. En vigtig erfaring for at opnå mere trivsel og tryghed for både borgere og medarbejdere er at arbejde med et dobbeltperspektiv, hvor faglighed og arbejdsmiljø er tæt forbundet.

14.05 – 15.40
LA2. En metodemanual til forebyggelse af vold og fremme af trivsel på botilbud
v/ Trine Uhrskov, psykolog, Sopra

Metodemanualen er et recovery-orienteret redskab. Manualen guider fagprofessionelle i at inddrage borgeren i videst muligt omfang og medtænke ham eller hende som erfaringsekspert. Manualen beskriver konkrete redskaber til at arbejde forebyggende og trivselsfremmende.

Inklusive 15 minutters pause

15.40 – 16.00
Få hjælp til at styrke trivslen og forebygge voldsomme episoder
v/ Socialstyrelsen

Socialstyrelsen udbyder indsatsforløb i årene 2018-2020. Indsatsforløbene henvender sig til kommunale, regionale og private tilbud samt forvaltninger, som ønsker at få støtte til at styrke trivslen for borgere og medarbejdere og forebygge voldsomme episoder. Indsatsforløbet tager afsæt i de nationale retningslinjer. Hør, hvordan I kan få del i støtten, og hvad I kan forvente af et indsatsforløb.

16.00
Tak for i dag

Hent program som pdf

Praktiske oplysninger

Pris: 150 kr.

Tilmeldingsfrist: 12. november.