Events


Temamøde om samarbejdet med pårørende i ældreplejen: Fra konfliktfyldt samarbejde til gensidig tillid (København)
29.11.2022 Kl. 12.00 - 15.00 100.00kr. DGI-Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V

Temamøde om samarbejdet med pårørende i ældreplejen: Fra konfliktfyldt samarbejde til gensidig tillid (København)

Arbejder du i ældreplejen, og har du oplevet, at samarbejdet med de pårørende kan være svært og fyldt med misforståelser og konfliktfyldte situationer?

I Vold som Udtryksform har vi de seneste par år hørt mange fortællinger om, hvordan samarbejdet med pårørende kan blive en belastning for medarbejdere på bl.a. plejehjem.

Hvad kan det skyldes? Og hvordan kan man som medarbejder og leder gøre noget ved det, så de pårørende føler sig velkommen, trygge og kan bidrage med det, de er gode til? Hvad betyder det for medarbejderne, når samarbejdet er svært – og hvad kan lederen gøre for at ændre på en fastlåst situation, som nogle gange kan medføre både et belastet arbejdsmiljø og et højere sygefravær?

Det sætter vi fokus på ved to temamøder i november 2022.

Oplægsholdere

Lotte Kjærgaard Bloch, leder af Dragbækscentret i Thisted

Lotte har lang erfaring fra ældreplejen både som medarbejder og leder og har deltaget i flere nationale samarbejder. Lotte kommer i sit oplæg ind på betydningen af relationsarbejdet, og nogle af de metoder de har arbejdet med på Dragsbækcentret, bl.a. perspektivskifte og værdighedshjulet, som har betydet, at det er blevet muligt at forstå de pårørendes perspektiv bedre. Der er indført en systematik ved indflytning, som er basis for, at det i høj grad lykkes at skabe gode relationer og opnå gensidig tillid. Men som Lotte siger: “Det er ikke kun struktur og systematik, der fremmer det gode samarbejde. Det betyder også meget, at vi holder fester, hvor vi får nogle fælles oplevelser, som vi kan bygge videre på i hverdagen. Vi lærer hinanden at kende som mennesker. Det har virkelig gjort en forskel, at vi kender familien og ikke kun beboeren.”

Annette Kjærby Thomassen, SSA og teamleder på Dragsbækcentret siden 2018

Annette har i de sidste år sammen med Lotte holdt oplæg om Dragsbækcentrets rejse til det gode pårørendesamarbejde. Annette bidrager som praksisekspert hos Sundhedsstyrelsen.

Gry Segoli, adjunkt på Københavns Professionshøjskole

Gry har mange års praksiserfaring som demenskonsulent efterfulgt af erfaring som underviser på videreuddannelser på demensområdet. Gry har stor erfaring med både borgere, pårørende og kompetenceudvikling af personale på bl.a. ældreområdet. Gry er særligt optaget af, hvordan man i fællesskab kan finde løsninger til gavn for borger, pårørende og medarbejdere. Gry vil særligt tale om de pårørendes situation, hvad de har brug for, når deres kære kommer på plejehjem og hvilken forskel det kan gøre for beboeren, at de pårørendes perspektiv bringes i spil som en ressource.

Tid og sted

29. november 2022 kl. 12-15.

DGI-byen
Tietgensgade 65
1704 København V

Tilmelding

Pris: 100 kr. (OBS. begrænset antal pladser)

Tilmeldingsfrist: 28. oktober 2022