Events


Temamøde: Forstå baggrunden for voldsom adfærd hos borgere med komplekse problemstillinger og forebyg konflikter gennem neuropædagogik (Aarhus) AFLYST
03.11.2020 Kl. 13.00 - 16.00 150.00kr. Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3, 1. sal, 8000 Aarhus

Temamøde: Forstå baggrunden for voldsom adfærd hos borgere med komplekse problemstillinger og forebyg konflikter gennem neuropædagogik (Aarhus) AFLYST

OBS: Temamødet er desværre aflyst. Socialstyrelsen holder i stedet et virtuelt temamøde den 18. november.

Der er ofte en grund til, at der opstår konflikter og udadreagerende adfærd hos borgere med særligt komplekse problemstillinger. På temamøderne sætter psykolog Steen Guldager fokus på det, der ligger bag konflikten, og introducerer til, hvordan man med kompenserende neuropædagogik kan øge trivsel og tryghed på botilbuddet. I bliver også introduceret til de nationale retningslinjer om forebyggelse af voldsomme episoder.

Program

13.00 – 13.30  
Velkomst og introduktion til de nationale retningslinjer om forebyggelse af voldsomme episoder
v/ Socialstyrelsen

13.30 – 15.55                                           
Forstå baggrunden for voldsomme episoder og bliv klædt bedre på til den forebyggende indsats sammen med borgeren
Oplægget introducerer til, hvordan kompenserende neuropædagogik kan øge trygheden. Og det sætter fokus på, hvordan borgerne kan inddrages i ansvaret for hverdagen på tilbuddet og dermed kan udvikle større ejerskabsfølelse for den fælles trivsel på stedet.
v/ psykolog Steen Guldager, connec

Pause med kaffe og kage undervejs

15.55 – 16.00                                           
Tak for i dag

Det praktiske

Tid og sted
3. november 2020 kl. 13:00 – 16:00.

Aarhussalen
Skt. Knuds Torv 3, 1. sal
8000 Aarhus

Tilmelding
Pris: 150 kr.
Tilmeldingsfrist: 27. oktober 2020

OBS. Der er et begrænset antal pladser. Derfor kan der højst deltage 8 fra samme arbejdsplads.

Temamødet arrangeres i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS.

Hent det fulde program som pdf.


Temamødet er et af mange initiativer, der skal udbrede kendskabet til de nationale retningslinjer om forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Socialstyrelsens indsatsteam understøtter implementering og forankring af retningslinjerne i praksis.  Der er også udviklet undervisningsmateriale til studerende på professionshøjskoler og SOSU-skoler; materialet kan bruges af alle.