Events


Temamøde: Forstå baggrunden for konflikter og voldsom adfærd hos borgere med komplekse problemstillinger – med afsæt i neuropædagogik (Næstved) UDSOLGT
15.01.2020 Kl. 13.00 - 16.00 150.00kr. Professionshøjskolen Absalon, Parkvej 190, 4700 Næstved

Temamøde: Forstå baggrunden for konflikter og voldsom adfærd hos borgere med komplekse problemstillinger – med afsæt i neuropædagogik (Næstved) UDSOLGT

Der er ofte en grund til, at der opstår konflikter og udadreagerende adfærd hos borgere med særligt komplekse problemstillinger. Temamødet sætter fokus på det, der ligger bag konflikten, og på hvad man kan gøre for at forebygge konflikter ud fra et neuropædagogisk perspektiv, ved at forstå adfærden bag episoden. I bliver også introduceret til de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder og til, hvordan I kan søge et indsatsforløb, hvor I arbejder med at styrke tryghed og trivsel for både borgere og medarbejdere på botilbud og boformer for hjemløse.

Program

13.00 – 13.30  
Velkomst og introduktion til de nationale retningslinjer – få hjælp til at styrke trivslen og forebygge voldsomme episoder
v/ Socialstyrelsen

13.30 – 15.55                                           
Forstå baggrunden for voldsomme episoder og bliv klædt bedre på til den forebyggende indsats sammen med borgeren
Oplægget introducerer til, hvordan kompenserende neuropædagogik kan øge trygheden. Og det sætter fokus på, hvordan borgerne kan inddrages i ansvaret for hverdagen på tilbuddet og dermed kan udvikle større ejerskabsfølelse for den fælles trivsel på stedet.
v/ psykolog Steen Guldager, Socialpsykologisk Center

Pause med kaffe og kage undervejs

15.55 – 16.00                                           
Tak for i dag

Det praktiske

Tid og sted
15. januar 2020 kl. 13:00-16.00.

Professionshøjskolen Absalon, Parkvej 190, 4700 Næstved
Lokale: Lille auditorie

Tilmelding
Pris: 150 kr.
Tilmeldingsfrist: 10. januar 2020

Temamødet arrangeres af Socialstyrelsen i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS.

Hent det fulde program som pdf.


Temamødet er et af mange initiativer, der skal udbrede kendskabet til de nationale retningslinjer om forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Socialstyrelsens Indsatsteam understøtter implementering og forankring af retningslinjerne. Der afholdes også konference og yderligere temadage i 2020. Og der er udviklet undervisningsmateriale til studerende på professionshøjskoler og SOSU-skoler; materialet kan bruges af alle.