Events


Temamøde: Forebyg konflikter og voldsomme episoder gennem neuropædagogik
18.11.2020 Kl. 00.00 - 00.00 Online

Temamøde: Forebyg konflikter og voldsomme episoder gennem neuropædagogik

OBS – temamødet var først planlagt som et fysisk møde. På grund af covid-19 afholdes det i stedet virtuelt. Hvis du allerede er tilmeldt mødet denne dato behøver du ikke at tilmelde dig igen.

Der er ofte en grund til, at der opstår konflikter og udadreagerende adfærd hos borgere med særligt komplekse problemstillinger. På temamøderne sætter psykolog Steen Guldager fokus på det, der ligger bag konflikten, og introducerer til, hvordan man med kompenserende neuropædagogik kan øge trivsel og tryghed på botilbuddet. I bliver også introduceret til de nationale retningslinjer om forebyggelse af voldsomme episoder.

Program

13.00 – 13.25
Introduktion til de nationale retningslinjer om forebyggelse af voldsomme episoder
v/ Socialstyrelsen

13.30 – 15.15                                          
Forstå baggrunden for voldsomme episoder og bliv klædt bedre på til den forebyggende indsats sammen med borgeren
Oplægget introducerer til, hvordan kompenserende neuropædagogik kan øge trygheden. Og det sætter fokus på, hvordan borgerne kan inddrages i ansvaret for hverdagen på tilbuddet og dermed kan udvikle større ejerskabsfølelse for den fælles trivsel på stedet.
v/ psykolog Steen Guldager, connec

Pause undervejs

15.15                                         
Tak for i dag

Det praktiske

Temamødet afvikles på platformen Teams. Du får link til at deltage to dage før mødet.

Tilmelding senest 13. november.

Hent programmet som pdf

Temamødet er et af mange initiativer, der skal udbrede kendskabet til de nationale retningslinjer om forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Socialstyrelsens indsatsteam understøtter implementering og forankring af retningslinjerne i praksis.  Der er også er udviklet undervisningsmateriale til studerende på professionshøjskoler og SOSU-skoler; materialet kan bruges af alle.