Events


Online temamøde: Uddannelse og beskæftigelse som led i borgerens recoveryproces
08.06.2021 Kl. 08.30 - 11.30 Online

Online temamøde: Uddannelse og beskæftigelse som led i borgerens recoveryproces

Socialstyrelsen inviterer til online temamøde om uddannelse og beskæftigelse for borgere, der er i berøring med socialpsykiatrien.

Mange mennesker med psykiske vanskeligheder drømmer om et arbejde og en meningsfuld hverdag. At være i uddannelse eller beskæftigelse kan give én oplevelsen af at være produktiv, nyttig og bidrage. Det øger selvværd og selvtillid, og det er væsentligt for at komme sig. At være en del af et uddannelsesmiljø eller en arbejdsplads gør det også muligt at skabe nye kontakter og styrke sociale netværk.

Temamødet sætter fokus på, hvordan man på socialpsykiatriske tilbud kan understøtte fokus på borgerens uddannelse og beskæftigelse. Temaet favner en bred målgruppe af borgere. Borgere, som er så udfordret af psykiske vanskeligheder, at beskæftigelse må anses for en mere langsigtet målsætning; borgere på førtidspension, og borgere, der – med støtte – kan varetage et job (herunder frivilligt arbejde, småjob, skånejob, fleksjob, ordinære timer) eller gennemføre en uddannelse.

På temamødet få inspiration til, hvordan man kan arbejde med at motivere og støtte borgere til at komme i uddannelse og beskæftigelse. Du kan høre om, hvilke forskellige tilbud der er, og hvad det betyder at have meningsfulde aktiviteter i hverdagen set med borgerens, medarbejderens og ledelsens øjne.

Temamødet henvender sig til ledere, fagpersoner og borgere i socialpsykiatriske tilbud eller kommunale enheder. På mødet kan du også høre om, hvordan man kan søge et udviklingsforløb fra Socialstyrelsens indsatsteam.

Program

Kl. 8:30 – 8:35
Velkomst
v/ vært Jesper Henriksen, Implement Consulting Group

Kl. 8:35 – 9:05
Fagligt oplæg om uddannelse og beskæftigelse som led i en recovery-proces og en rehabiliterende tilgang
v/ Inge Bonfils, docent, Københavns Professionshøjskole

Oplæg med en borgervinkel på det at bruge uddannelse og beskæftigelse til at blive inkluderet i samfundet via IPS (Individuelt Planlagt job med Støtte)
v/ Peter Sauer, recovery-mentor,  Center Amager, socialpsykiatrien i København og underviser på Skolen for Recovery

Kl. 9:05 – 9:25
Praksiseksempel: CTI – social støtte i overgang til og fastholdelse i job
v/Anders Søberg, projektleder, Socialstyrelsen og Niels Elsborg, bostøtte-medarbejder og CTI-medarbejder, Brøndby Kommune

Socialstyrelsen og Styrelsen for  Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet en indsatsmodel, hvor jobcenter og socialforvaltning sam arbejder om  at hjælpe udsatte ledige i job. Kommunerne har blandt andet tilbudt den ledige et tværfagligt opstartsmøde, en samlet plan, et virksomhedsforløb  og støtte efter metoden CTI (Critical Time Intervention). Modellen præsenteres kort. Og oplægsholderne fortæller om erfaringerne med at støtte, motivere og bygge bro til praktik og job samt  om samarbejdet mellem social forvaltning, bostøtte-enhed, jobcenter, virksomhed og borger.

Kl. 9:25 – 9:45
Drøftelse i grupper

Kl. 9:45 – 10:05
Fælles opsamling på gruppedrøftelser

Kl. 10:05 – 10:20
Pause 

Kl. 10:20 – 10:35
Praksiseksempel: Brug af beskæftigelse på botilbuddet Lindevang som brobygning til job.
Christian Tauby-Theill fra Socialt Udviklingscenter SUS interviewer leder Kjeld Ebdrup, beskæftigelsesrådgiver Jørgen Holmø Sonne og en beboer fra Lindevang (Helsingør) om deres erfaringer med at bruge beskæftigelse som en del af beboernes hverdag og som springbræt til job.

Kl. 10:35 – 10:55
Drøftelse i grupper

Kl. 10:55 – 11:10
Fælles opsamling på gruppedrøftelser

Kl. 11:10 – 11:25
Om Socialstyrelsens indsatsteam og øvrige tilbud fra Socialstyrelsen
v/ Alexander Marzec Pedersen, specialkonsulent, Socialstyrelsen

Kl. 11:25 – 11:30
Evaluering, afslutning og tak for i dag

Hent programmet som pdf

Praktisk

Temamødet afvikles via Zoom den 8. juni kl. 8.30-11.30. Du får tilsendt et link til at deltage dagen før.

Tilmelding senest den 4. juni.

Det er gratis at deltage. 

Temamødet arrangeres i et samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS, Implement Consulting Group, Københavns Professionshøjskole og VIA University College.

Om Socialstyrelsens udviklingsforløb
Flere og flere borgere har behov for støtte fra socialpsykiatrien. Derfor er der fokus på at styrke kvaliteten i tilbuddene, så medarbejderne bliver bedre rustet i at støtte borgerne i at komme sig. Socialstyrelsen har sat gang i en række initiativer med det sigte. Et af initiativerne er et udgående indsatsteam, der tilbyder målrettede rådgivnings- og udviklingsforløb med sigte på at styrke kvaliteten i socialpsykiatriske tilbud. Rådgivningen bygger på viden om recovery-orienterede og rehabiliterende indsatser. Uddannelse og beskæftigelse er et af de temaer, der indgår i et udviklingsforløb. Læs mere om muligheden for at få støtte til at styrke kvaliteten i indsatsen.