Events


Online temamøde: Socialpsykiatrien og civilsamfund
27.10.2021 Kl. 08.30 - 11.30 Online

Online temamøde: Socialpsykiatrien og civilsamfund

Socialstyrelsen inviterer til online temamøde om, hvordan socialpsykiatrien kan bygge bro til civilsamfund, frivillige og peers som led i borgerens recovery-proces.

For mange borgere har det stor betydning for trivsel og meningsfuldhed at være sammen med andre mennesker, gå på arbejde, være i uddannelse, deltage i foreningsliv, kulturliv mv. Det medvirker til oplevelsen af at være en del af samfundet, og det kan bidrage til, at man lever et godt liv med sine udfordringer, eller at man kommer sig.

I arbejdet med at understøtte borgernes muligheder for at komme sig og leve et selvstændigt og meningsfuldt liv er det vigtigt, at socialpsykiatrien (bostøtte og botilbud) medvirker til at bygge bro til sammenhænge uden for hjemmet (fx til lokalsamfundet og civilsamfundet). Dette temamøde sætter fokus på, hvordan I, som medarbejdere og ledere i socialpsykiatrien, kan lykkes med at bygge bro til civilsamfundet, herunder samarbejde med frivillige og peers.

På temamødet kan du få inspiration til, hvordan I kan understøtte brobygning til civilsamfundet, frivillige og peers som led i borgerens recovery-proces. Du vil i faglige oplæg og praksiseksempler bl.a. høre om, hvordan civilsamfund og socialpsykiatri kan spille sammen som led i rehabiliterende indsatser i socialpsykiatrien. Der vil være konkrete eksempler og redskaber til inspiration.

Temamødet henvender sig til ledere, fagpersoner og borgere i socialpsykiatriske tilbud eller kommunale enheder. Deltagere fra frivillige organisationer på området er også meget velkomne. På mødet kan du også høre om, hvordan man kan søge et udviklingsforløb fra Socialstyrelsens indsatsteam.

Program

Kl. 8:30 – 8:35
Velkomst
v/ vært Jesper Henriksen, Implement Consulting Group

Kl. 8:35 – 9:05
Fagligt oplæg om brobygning til civilsamfundet som led i en recovery-proces og en rehabiliterende tilgang
v/ Anja Kammacher, adjunkt, Københavns Professionshøjskole

Oplæg med en borgervinkel på civilsamfundets styrker i forhold til recovery-processen 
v/ Bo Rasmussen, tidligere bruger af socialpsykiatrien

Kl. 9:05 – 9:25
Praksiseksempel: Trivselskortet som brobygningsredskab til civilsamfundet
v/ Rikke Lindholm Lunøe, projektleder og konsulent, en medarbejder og en borger fra Social og Handicap i Gentofte Kommune

I Gentofte Kommunes socialpsykiatri er det en del af recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang at arbejde med et trivselskort. Trivselskortet fungerer som netværkskort og understøtter identificering af personer, steder og aktiviteter i borgerens netværk og dermed også fællesskabsopbygning og social inklusion i civilsamfundet. Oplægget præsenterer trivselskortet som redskab og giver et borger- og et medarbejderperspektiv på trivselskortets styrker i forhold til recovery og brobygning til civilsamfundet.

Kl. 9:25 – 9:45
Drøftelse i grupper

Kl. 9:45 – 10:05
Fælles opsamling på gruppedrøftelser

Kl. 10:05 – 10:20
Pause 

Kl. 10:20 – 10:35
Praksiseksempel 2: Peer-foreningen ‘Bro til hverdagslivet’, Rudersdal
Christian Tauby-Theill fra Socialt Udviklingscenter SUS interviewer frivillighedskoordinatoren, en frivillig peer og en borger fra Rudersdal Kommune om erfaringer fra peer-foreningen ‘Bro til hverdagslivet’, hvor en frivillig peer støtter borgerne i at bygge bro til civilsamfundet.

Kl. 10:35 – 10:55
Drøftelse i grupper

Kl. 10:55 – 11:10
Fælles opsamling på gruppedrøftelser

Kl. 11:10 – 11:25
Om Socialstyrelsens indsatsteam og øvrige tilbud fra Socialstyrelsen
v/ Alexander Marzec Pedersen, specialkonsulent, Socialstyrelsen

Kl. 11:25 – 11:30
Evaluering, afslutning og tak for i dag

Det praktiske

Temamødet afvikles via Zoom den 27. oktober kl. 8.30-11.30. Du får tilsendt et link til at deltage dagen før.

Tilmelding senest den 26. oktober.

Det er gratis at deltage.

Hent programmet som pdf

Datasikkerhed
Temamødet foregår via Zoom, som hostes af VIA University College. De er med i DeiC NORDUnet, der udelukkende anvender servere i Danmark og Sverige. Dermed sikres, at der ikke sendes data til andre lande. Du tilgår mødet via et link, og ikke via egen mailadresse af hensyn til data-sikkerhed og GDPR.

Om Socialstyrelsens udviklingsforløb
Flere og flere borgere har behov for støtte fra socialpsykiatrien. Derfor er der fokus på at styrke kvaliteten i tilbuddene, så medarbejderne bliver bedre rustet i at støtte borgerne i at komme sig. Socialstyrelsen har sat gang i en række initiativer med det sigte. Et af initiativerne er et udgående indsatsteam, der tilbyder målrettede rådgivnings- og udviklingsforløb med sigte på at styrke kvaliteten i socialpsykiatriske tilbud. Rådgivningen bygger på viden om recovery-orienterede og rehabiliterende indsatser. Betydningen af at have en meningsfuld hverdag og brobygning til civilsamfund er et af de temaer, der indgår i et udviklingsforløb. Læs mere om muligheden for at få støtte til at styrke kvaliteten i indsatsen.