Publikationer

  • Ukategoriseret

Online temamøde: Recovery-fortællinger som tilgang til at understøtte recovery-orienteret rehabilitering

Udgivelsesår 2021

Socialstyrelsen inviterer til online temamøde om recovery-fortællinger. Mødet sætter fokus på recovery-fortællinger som et redskab, der kan bruges i samarbejdet mellem borgere og medarbejdere og til at understøtte arbejdet med recovery-orienteret rehabilitering i socialpsykiatriske tilbud.

Recovery-fortællinger kan medvirke til at skabe større mening og sammenhæng i livet. Det kan give borgeren og hans eller hendes netværk en bedre forståelse og accept af livet på vejen mod at komme sig.

Temamødet henvender sig til ledere, fagpersoner og borgere i socialpsykiatriske tilbud eller kommunale enheder, som gerne vil have et større indblik i recovery-fortællinger. Som deltager bliver du aktivt involveret i forhold til at reflektere over og drøfte, hvordan I bruger og kan bruge fortællinger i jeres praksis – som borger, medarbejder og ledelse. På mødet kan du også høre om, hvordan man kan søge et udviklingsforløb fra Socialstyrelsens indsatsteam.

Program

Kl. 8:30 – 8:35
Velkomst
v/Aleksander Marzec Pedersen, Socialstyrelsen

Kl. 8:35 – 8:50
Fagligt oplæg: Recovery-fortællinger med udgangspunkt i en narrativ tilgang
v/Bettina Myggen Jensen, Københavns Professionshøjskole

Kl. 8:50 – 9:00
Undervisere fra Skolen for Recovery i Ballerup fortæller om deres erfaringer med recovery-fortællinger: Interview med Christine Larsen, underviser, sygeplejerske og Cindy Lund Nielsen, underviser, foredragsholder og peer, Skolen for Recovery
v/Bettina Myggen Jensen, Københavns Professionshøjskole

Kl. 9:00 – 9:20
Drøftelse af deltagernes egne erfaringer med at arbejde med recovery-fortællinger – i grupper

Kl. 9:20 – 9:40
Fælles opsamling på gruppedrøftelser og mulighed for spørgsmål til de to undervisere fra Skolen for Recovery
v/Bettina Myggen Jensen, Københavns Professionshøjskole

 Kl. 9:40 – 10:00
Pause

Kl. 10:00 – 10:10
Præsentation af fortælleredskab fra Socialstyrelsens indsatsforløb til brug i recovery-fortællinger
v/Aleksander Marzec Pedersen, Socialstyrelsen

Kl. 10:10 – 10:30
Botilbuddet Skibbyhøj fortæller om deres erfaringer med at anvende fortællinger i indsatsforløb: Interview med Trine Anker Larsen, forstander; Michael Orye, medarbejder og Louise, beboer.  
v/Christian Tauby-Theill, Socialt Udviklingscenter SUS

Kl. 10:30 – 10:50
Drøftelse af refleksioner over interview med Skibbyhøj – i grupper

Kl. 10:50 – 11:00
Spørgsmål fra deltagere til borger, medarbejder og leder fra Skibbyhøj om indsatsforløbets fortælleworkshop
v/Christian Tauby-Theill, Socialt Udviklingscenter SUS

 Kl. 11:00 – 11:10
Opsamling i forhold til recovery-fortællinger
v/ Bettina Myggen Jensen, Københavns Professionshøjskole

 Kl. 11:10 – 11:25
Om Socialstyrelsens indsatsteam og øvrige tilbud fra Socialstyrelsen
v/
Aleksander Marzec Pedersen, Socialstyrelsen

Kl. 11:25 – 11:30
Evaluering, afslutning og tak for i dag

Hent programmet som pdf

Praktisk

Temamødet afvikles via Zoom den 16. marts kl. 8.30-11.30. Du får tilsendt et link til at deltage to dage før.

Tilmelding  senest den 11. marts.

Det er gratis at deltage. 

Temamødet arrangeres i et samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS, Implement Consulting Group, Københavns Professionshøjskole og VIA University College.

—-

Om Socialstyrelsens udviklingsforløb
Antallet af borgere, der har behov for socialpsykiatrisk støtte, er vokset de senere år. Det skaber et øget fokus på, hvordan kvaliteten i tilbuddene kan styrkes, så flere borgere kan får støtte til at komme sig. Socialstyrelsen har derfor sat gang i en række initiativer, der skal støtte socialpsykiatrien. Et af initiativerne er et udgående indsatsteam, der tilbyder målrettede rådgivnings- og udviklingsforløb med sigte på at styrke kvaliteten i socialpsykiatriske tilbud. Rådgivningen bygger på viden om recovery-orienterede og rehabiliterende indsatser. Recovery-fortællinger er et af de redskaber, som indsatsteamet anvender på en fortælle-workshop. Læs mere om muligheden for at få støtte til at styrke kvaliteten i indsatsen.