Events


Kursus: Social IT for pædagogisk personale – modul 3
30.11.2017 Kl. 12.00 - 16.00 2,500.00kr. Jobigen, Nørremarksvej 17, Viborg

Kursus: Social IT for pædagogisk personale – modul 3

Social IT for pædagogisk personale er et kursus i tre moduler. På kurset får du inspiration og redskaber til at bruge social IT til borgere med funktionsnedsættelser – til kommunikation, til at blive mere selvhjulpen, til at understøtte behov for struktur i hverdagen og meget mere.

Modul 3: Digital etik

Når først social IT er implementeret som en del af den pædagogiske praksis og/eller som en del af borgerens hverdag, vil der i mange tilfælde rejse sig nye pædagogiske udfordringer. Internettet giver borgeren adgang til hele verden, men hele verden får også adgang til borgerens liv. Mange pædagogiske medarbejdere oplever, at anvendelsen af social IT og særligt internettet stiller dem i et velkendt dilemma mellem borgerens ret til selvbestemmelse og medarbejderens omsorgssvigt af borgeren i denne forbindelse. I modulet ‘ Digital etik’ tilbydes redskaber til, hvordan personalet kan være på forkant med de etiske dilemmaer, der kan opstå ved anvendelsen af social IT, så borgeren kan færdes så trygt, som det er muligt, på internettet.

På dette modul arbejder vi med:

  • Hvad er etik – introduktion til forskellige former for etik og handlemønstre de afføder
  • Præsentation af etiske dilemmaer – introduktion til velkendte dilemmaer, der forventeligt kan opstå
  • Redskaber til håndtering af etiske dilemmaer – opstart på etiske retningslinjer

Pris og tilmelDing

Fuldt kursus (tre moduler): 6.500 kr.

Enkelt modul: 2.500 kr.

Læs mere om kurset og tilmeld dig her.