Events


Konference: Kvalitet i socialpsykiatrien – med fokus på recovery og rehabilitering AFLYST
21.04.2020 Kl. 09.30 - 15.30 475.00kr. Messecenter Fredericia, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia

Konference: Kvalitet i socialpsykiatrien – med fokus på recovery og rehabilitering AFLYST

12.3.2020: Som følge af den seneste udvikling i COVID-19 (Corona-virus) og sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forbindelse hermed aflyser Socialstyrelsen konferencen om kvalitet i socialpsykiatrien den 21. april 2020.


9.30 – 10.00
Ankomst og morgenmad 

10.00 – 10.15
Velkomst                                   

v/ Anya Krogh Manghezi, vicedirektør, Socialstyrelsen

10.15 – 11.00                                        
Paneldebat med borgere: Hvad er kvalitet i socialpsykiatrien set fra et borgerperspektiv?
Klaus Serup Rasmussen fra Det Sociale Netværk faciliterer debatten

11.00 – 11.15                                           
Pause

11.15 – 12.00                                           
Recovery according to the CHIME model
v/ Julie Repper, Associate Professor, University of Nottingham

12.00 – 12.45                                           
Frokost

12.45 – 13.15                                           
Mindshift i socialpsykiatrien – fra borgerinddragelse til kontrol i eget liv
v/ Finn Blickfeldt Juliussen, specialkonsulent, Socialstyrelsen

13.15 – 13.35                                           
Indsatsteam – få hjælp til at udvikle jeres socialpsykiatriske tilbud
v/ Rune Løgstrup, specialkonsulent og Aleksander Marzec Petersen, specialkonsulent, Socialstyrelsen

13.35 – 13.50                                           
Kaffepause

13.50 – 14.50                                           
Inspirations-workshops om socialpsykiatriske indsatser med fokus på kvalitet
Hovedtemaer:
– Ledelse og organisation
– Helhed og sammenhæng
– Samarbejdet med borgeren
– Sundhed
– Civilsamfund
– Uddannelse og beskæftigelse

Indholdet af de enkelte workshops meldes ud senere.

14.50 – 15.20                                           
Poetry-slam: Jeg er så syg i hovedet, at jeg næsten er normal
v/ Sara Hauge

15.20 – 15.30 
Afrunding og tak for i dag
v/ Socialstyrelsen

Hent program som pdf.  

Det praktiske

Deltagere
Konferencen henvender sig til ledere, medarbejdere samt borgere og pårørende i socialpsykiatrien.

Pris
475 kr. Gratis for borgere (begrænset antal gratis pladser).

Opdateret 26. februar: Der er ikke flere gratis pladser, som borger kan du deltage for nedsat pris – 350 kr. Send en mail til ktc@sus.dk, hvis du vil med.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist: 27. marts 2020.

Konferencen arrangeres i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, Implement Consulting Group og Socialt Udviklingscenter SUS.


Antallet af borgere med psykiske vanskeligheder stiger kraftigt, og det udfordrer socialpsykiatrien. Socialstyrelsen har derfor sat gang i en række initiativer, der sætter fokus på at udvikle kvaliteten af indsatsen. Alle initiativer tager afsæt i en recoveryorienteret og rehabiliterende tilgang. Socialstyrelsen har etableret et indsatsteam, der tilbyder rådgivningsforløb til kommuner og tilbud.