Events


Kursus: Teknologi, pædagogik, inklusion (Bagsværd)
23.04.2019 Kl. 10.00 - 15.00 0.00kr. Unges Uddannelsescenter. Fonden Unges Lerhøj 7c, 2880 Bagsværd

Kursus: Teknologi, pædagogik, inklusion (Bagsværd)

Digitale teknologier kan gøre elever mere selvhjulpne, give nye muligheder for at deltage både fagligt og socialt og frigive ressourcer hos lærere i undervisningen. Inkludigi-projektet holder to kurser for at sprede projektets viden til flere lærere og pædagoger. Kurset giver dig viden og redskaber til, hvordan du kan bruge digitale teknologier til at understøtte inklusion i din klasse.

Indhold

På kurset får du:

  • Viden om hvilke behov digitale teknologier kan imødekomme hos eleverne
  • Forståelse for forskellige måder teknologi kan anvendes til at understøtte inklusion
  • Inspiration fra afprøvede digitale løsninger, som bruges nu i folkeskolen
  • Praktisk erfaring med Inkludigis designmodel til at lave din egen digitale løsning med Scan How
  • Din egen digitale løsning med hjem, som du kan bruge med dine elever
  • Hands-on erfaring med appen Scan How, der fungerer på både Android og iOS

Deltagere

Kurset er rettet mod lærere og skolepædagoger, der gerne vil lære, hvordan digitale teknologier kan understøtte inklusion i folkeskolen. For at deltage skal du arbejde på en folkeskole. Du skal tage en tablet/smartphone med og downloade appen Scan How gratis fra Appstore eller Google Play.

Undervisere

Per Holm, ekstern konsulent, Socialt Udviklingscenter SUS.

Matias Faaborg, lærer, Unges Uddannelsescenter.

Tid

Kl. 10:00-15:00

Tilmelding

Det er gratis at deltage. Kurset er betalt af Inkludigi-projektet.

Læs mere på www.inkludigi.dk

https://www.youtube.com/watch?v=JIhWIQcO29o