Publikationer

  • Udgivelse

Hospitalsklovnebesøg i børne- og ungdomspsykiatrien

Danske Hospitalsklovne har i 2016-2021 afprøvet hospitalsklovne i børne- ungepsykiatrien. At bruge klovne i psykiatrien er et innovativt tiltag. Hvordan er det gået? Det sætetr denne evaluering fokus på.

Forfattere SUS - Socialt Udviklingscenter

Udgivelsesår 2020

Antal sider 39

Danske Hospitalsklovne fik i 2016-2021 midler til at afprøve hospitalsklovne i børne- ungepsykiatrien. Projektet er finansieret af Den Obelske Familiefond og fra Sundheds- og Ældreministeriet.

At bruge klovne i psykiatrien er et innovativt tiltag. Innovative tiltag er kendetegnet ved at der sættes noget nyt i værk, som typisk er under udvikling, samtidig med at man evaluerer. Evalueringens sigte var derfor både at sandsynliggøre, at tiltaget gør en forskel og at bruge evalueringen til at styrke og forbedre praksis.

SUS har i 2019 gennemført en midvejsevaluering af projektet. Evalueringsdesignet blev udviklet i tæt samspil med klovnene, og systematisk arbejde med forandringsfortællinger var en bærende del af dokumentationsarbejdet.