Publikationer

  • Udgivelse

Fra beskyttet til støttet beskæftigelse

Hæftet giver inspiration til, hvordan kommunerne kan organisere beskæftigelsesindsatsen, så langt flere borgere med funktionsnedsættelse får job på eller i tilknytning til det ordinære arbejdsmarked.

Forfattere Puk Draiby og Karen Pedersen

Udgivelsesår 2009

Antal sider 32

Hæftet giver inspiration til, hvordan kommunerne kan organisere beskæftigelsesindsatsen, så langt flere borgere med funktionsnedsættelse får job på eller i tilknytning til det ordinære arbejdsmarked.

Hæftet samler erfaringerne fra projekt Fra beskyttet til støttet beskæftigelse, som Socialt Udviklingscenter SUS gennemførte i 2008-2009 i samarbejde med Ballerup, Odsherred, Rødovre, Skanderborg, Slagelse og Vejle Kommuner.