Involvering


Alle har ret til at blive spurgt, set og hørt

Unge, der har oplevet hjemløshed på egen krop, har vigtig viden om, hvor der er udfordringer, når man er ung og uden bolig, og hvad der kan hjælpe en ud af hjemløsheden.

Det var udgangspunktet, da 11 unge tog på fortælleweekend med SUS. Nogle af dem havde prøvet at bo på sofaer hos venner og familie. Andre på herberg. En del havde også overnattet på gaden i kortere eller længere perioder. Alt det fortalte de om – og de pegede fællestræk og vigtige temaer ud, som gik tværs af deres fortællinger.

Bagefter blev fortællingerne, erfaringerne og temaerne præsenteret og perspektiveret på et dialogmøde med deltagelse af unge, fagprofessionelle og ungdomsforskere. De skabte med andre ord sammen en ny viden med afsæt i ungedefinerede temaer og forandringsperspektiver.

Vigtig, men overset viden

Projektet var et samarbejde mellem SUS, Hjem til Alle alliancen og unge erfaringseksperter. Men det er også et godt eksempel på, hvordan vi arbejder målrettet med at involvere og inddrage de mennesker, det handler om.

SUS arbejder systematisk med at give stemme og indflydelse:

  • Fordi menneskers livserfaringer og erfaringer som brugere af velfærdssamfundets hjælpesystemer rummer vigtig viden, som i dag bruges for lidt.
  • Fordi vi kun skaber reel forandring for mennesker, når de selv er med i dialogen og processen fra start til slut. Samtalen skal begynde i det levede liv og den erfarede virkelighed. Og den skal fortsætte i det analytiske rum, når vi sammen skaber gode løsninger.
  • Fordi indflydelse handler om at bevare magten og handlekraften i sit liv, også selvom man i perioder har brug for hjælp og støtte fra professionelle eller frivillige tilbud.

Forandring skal designes

Vi mener, at forandring altid starter med at spørge og lytte til dem, det handler om. De er vores erfaringseksperter, når det kommer til mødet med systemerne – uanset om det er i offentligt eller frivilligt regi.

SUS skaber involvering og forandring ved:

  • At give demokratisk adgang til indflydelse på udviklingen af velfærdssamfundet og lave processer, hvor mennesker kan mødes og omsætte deres individuelle erfaring til fælles viden. Og hvor de kan påvirke og deltage aktivt i udviklingsprocesser sammen med fagfolk, forskere og andre.
  • At bidrage til udviklingen af tilbud, indsatser og praksis, hvor brugerne har maksimal indflydelse i deres eget forløb. Målet er, at alle får adgang til at blive lyttet til og indgå i et reelt samarbejde om den hjælp og støtte, de har brug for, for at komme godt videre i livet.
  • Ved at udvikle og skalere innovative tiltag, som øger menneskers indflydelse på deres liv og hverdag. Samtidig arbejder vi for at inspirere kommuner og tilbud til at understøtte menneskers livsindflydelse og handlekraft.

Stemmer og indflydelse – på mange måder

Unges stemmer i Esbjerg

Unges stemmer i Esbjerg

I Esbjerg kommer de fleste unge hurtigt videre i job eller på en
ungdomsuddannelse. Men der er også en gruppe unge, der har udfordringer
med at finde deres vej. Vi skabte viden sammen med de unge om, hvad der opleves som udfordrende og hjælpsomt på deres vej. For unges levede erfaringer kan hjælpe med at skabe nye veje for den næste generation.

Læs om MedVind i Østerbyen
#NetværkDerBærer

#NetværkDerBærer

Mange unge med anbringelsesbaggrund står i sårbare situationer, når de forlader deres børne- og ungehjem for at stå på egne ben. Bl.a. fordi de ofte mangler et stærkt netværk, der kan støtte op om dem. Sammen med de unge, en række opholdssteder og andre indsamler vi gennem 4 år viden og erfaringer og udvikler og afprøver derefter ideer til at styrke styrke anbragte børn og unges blivende netværk og relationer.

Læs mere om projektet
Vildt problem løses med unge

Vildt problem løses med unge

47.000 unge står uden for job og uddannelse. Det er ikke de unges problem, men et samfundsproblem. Unge er den vigtigste ressource til at vise vejen til løsninger, der holder. Derfor er unges stemme, erfaringer og viden omdrejningspunktet for partnerskabet ”En Vej til Alle”. En platform, hvor unge kan få medindflydelse på nytænkningen af de rammer og indsatser, som påvirker deres liv og deres uddannelsesmuligheder.

Læs om partnerskabet

Sådan kan du gøre

Vi arbejder løbende med at udvikle metoder til at understøtte menneskers livsindflydelse og handlekraft. Her er fire gode opmærksomhedspunkter, vi selv bruger.

  • De rigtige spørgsmål. Hvordan laver vi dem, så de ligger tæt på en hverdagsvirkelighed? Og så samtalen starter bredt på det levede liv frem for på en smal system-vinkel.
  • Fra fortælling til viden. Nej til anekdotisk viden. Invitér i stedet mennesker med i det analytiske rum. Så man er med hele vejen.
  • Skab nye rum. Bredere rum for nye typer af dialoger mennesker imellem (borgere, medarbejdere osv.), og for menneskelighed i samtalen. Al viden er ligeværdig i dialogen.
  • Gennemsigtighed. Der er masser af magt i alle rum. Vær bevidst om dette, når der lægges en ramme. Træf valg, og vær tydelig om dem.