Molise Katrine Moesgaard Nørskov

Molise Katrine Moesgaard Nørskov

Juniorkonsulent Mobil 2818 9624 mmn@sus.dk  
Jeg er optaget af, hvordan mennesker forstår dem selv igennem deres relationer til hinanden og til deres omgivelser. Jeg finder SUS’ arbejde særligt spændende i det samfundsrelevante fokus på bæredygtige løsninger med inklusion af de involverede aktører.

Som praktikant i SUS er jeg en del af projekterne Netværk der bærer, Inkluderende ungefællesskaber og Lær for Livet Ung.

Baggrund

Jeg er i gang med min bachelor i antropologi på Københavns Universitet. Som antropologistuderende har jeg indsamlet og bearbejdet data ved brug af metoder såsom semistrukturerede interviews og deltagerobservation på forskellige projekter.

Når jeg ikke er i SUS …

… bruger jeg det meste af min tid på at nyde tilværelsen med min kæreste eller i mit kollektiv. Det kan være alt fra at tage på museum, spille badminton eller bare tage en sludder over en kop kaffe eller en øl.