Ingeborg Rose Vad

Ingeborg Rose Vad

Praktikant Mobil 3034 4036 irv@sus.dk  

Jeg er optaget af, hvordan man skaber et samfund, som er for og kan rumme alle mennesker. Især er jeg interesseret i, hvordan man sikrer, at alle har samme muligheder samt at mindske ulighed blandt mennesker.

Jeg er fascineret af, hvordan man kan løse, eller prøve på at løse, så komplekse problemer, som har med samfundets sammenhængskraft at gøre. I den forbindelse er jeg draget mod SUS’ arbejde med social forandring, og er meget glad for at få lov til prøve min faglighed af i arbejdet med de projekter og sociale indsatser, SUS beskæftiger sig med.

Baggrund

Jeg har en bachelor i Folkesundhedsvidenskab og er nu i gang med kandidaten ved Københavns Universitet. Jeg har i løbet af min kandidatuddannelse beskæftiget mig med sociale udsathedsproblematikker, interventioner samt kvalitative og kvantitative metoder.

Når jeg ikke er i SUS…

… prøver jeg at balancere to studiejobs med tid til aftaler med venner, familie og kæreste. Derudover fylder tanker om klimaet, hvor man finder de bedste surdejsboller i København og musik meget i min hverdag. Når tiden er til det, nyder jeg at tage på tur uden for København og koble af ved vand eller i skov i fællesskab med andre. Ellers bruger jeg min tid på at afprøve nye madopskrifter, bade på alle årstider, fodbold, gåture rundt i byen og, når SU’en rækker til det, en koncert i ny og næ.