Publikationer

  • Udgivelse

Fædre i udfordrende livsomstændigheders syn på barsel og farrollen

Denne undersøgelse bidrager med ny og dybdegående viden om fædre i udfordrende livsomstændigheders holdninger til og erfaringer med barsel samt deres syn på rollen som far.

Forfattere Mathias Hulgård Kristiansen, Lise Dybdal og Sofie Dybdahl Madsen

Udgivelsesår 2022

Antal sider 54

Denne undersøgelse bidrager med ny og dybdegående viden om fædre i udfordrende livsomstændigheders holdninger til og erfaringer med barsel samt deres syn på rollen som far.

Formålet er at blive klogere på, hvad der henholdsvis kan bidrage til og være
barrierer for, at fædrene skaber en tidlig tilknytning til deres børn og anvender den
mulighed for tilknytning fædrebarsel udgør.

Undersøgelsen er bestilt af Egmont Fonden som en del af fondens fokus på ’fædrebarsel’. I denne rapport præsenterer SUS – Socialt Udviklingscenter hovedfund og tendenser på tværs af fædrenes erfaringer samt anbefalinger til, hvor man kan sætte ind for at fædrebarsel bliver til gavn for flest mulige børn, også børn hvis fædre er i udfordrende livsomstændigheder.

Download publikation