Lisa Marie Bak

Lisa Marie Bak

Juniorkonsulent Mobil 2267 3313 lmb@sus.dk  

Som “sundhedsfremmer” brænder jeg for at skabe lighed i sundhed for alle mennesker – særligt med borgerperspektivet i centrum. Derfor tror jeg på, at vi i arbejdet med at fremme sundhed og trivsel må være i tæt samarbejde med praksis og derigennem finde fælles løsninger på de udfordringer, der eksisterer på sundhedsområdet.

Af den grund ser jeg også min tid hos SUS som en unik mulighed for at blive klogere på, hvordan vi helt konkret kan gøre en forskel for mennesker i udsatte positioner, når jeg skal tage del i programmet Vold som Udtryksform samt projektet Tjek på Sundheden.

Baggrund

Jeg har en bachelor i Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier, og jeg er på nuværende tidspunkt i gang med en kandidat i Tværvidenskabelige Sundhedsstudier på Roskilde Universitet. Som et led i min uddannelse har jeg stor erfaring med problemorienteret projektarbejde, hvor jeg senest har været på feltarbejde i Amsterdam: Her søgte jeg indblik i den psykiatriske indsats “BuurtzorgT” for at undersøge, om denne kunne fungere som løftestang til at udvikle den danske psykiatri.

Sideløbende arbejder jeg som studentermedhjælper i en afdeling for sundhedsfremmeforskning på Steno Diabetes Center Copenhagen, hvor vi udvikler, evaluerer og implementerer bæredygtige og sundhedsfremmende indsatser til gavn for børn og unge.

Når jeg ikke er i SUS …

… så prøver jeg at efterleve mit mål om ugentlige løbeture ude i det fri eller at færdiggøre nogle af de (efterhånden mange) krea-projekter, som venter på mig. Som det sociale væsen jeg er, finder jeg også stor velvære i at tilbringe tid med mine venner og familie – og ikke mindst min kæreste. Når tiden er til det, vil jeg gerne opleve verden, befinde mig på festival, engagere mig som vinterbader, bruge byens mange tilbud eller sove i shelter, men jeg sætter skam også pris på at slappe af med en god podcast i ørene.