Camilla Schmidt Østergaard

Camilla Schmidt Østergaard

Praktikant Mobil 30484506 cso@sus.dk  

Jeg brænder for at finde de mest effektive løsninger på samfundets udfordringer og fremme positiv forandring til fordel for de mest udsatte. Min drivkraft er en uophørlig stræben efter at forstå og forbedre samfundsprocesser samt formulere innovative løsningsforslag. Jeg tror på, at ved at kombinere kvalitative og kvantitative metoder opnår man en helhedsforståelse af samfundsproblemer, der muliggør meningsfuld forandring.Ydermere er jeg overbevist om, at aktiv inddragelse af målgruppen og tildeling af en stemme til dem er af essentiel for udformningen af bæredygtige og løsningsorienterede forslag.

Baggrund

Min akademiske baggrund omfatter en bachelor i sociologi og jeg er i gang med min kandidat i Internationale Studier. Denne interdisciplinære baggrund giver mig ikke kun indsigt i inddragelse af civilbefolkningen i dataindsamlingsprocesser, men også erfaring med projektledelse, evaluering og kvalitetssikring. Gennem denne alsidige viden og erfaring er jeg i stand til at støtte udviklingen af bæredygtige løsninger og positive forandringer.

Når jeg ikke er i SUS …

…engagerer jeg mig som frivillig hos Unge Ravne. Her er jeg med til at skabe tryghed på gaderne ved at deltage i nattelivsture og fungere som “den ædru ven i byen.” Jeg har også en koordinerende funktion i forhold til planlægning af nattelivsture. Derudover er jeg med til at arrangere sociale arrangementer og rekruttere nye frivillige.

Ud over min frivillige indsats bruger jeg min fritid på at løbe, fordybe mig i læsning, film, serier, udforske alsidig musik eller bruge lidt for meget tid på at spille computer. Jeg værdsætter også tiden sammen med min kæreste, familie og venner, som er en vigtig del af mit liv.